Training
gegeven door praktijkmensen

AAA Base IT is een pragmatisch opleidingsinstituut. Onze trainingen worden gegeven door praktijkmensen en zijn dan ook toegespitst op diezelfde praktijk en het specifieke onderwerp waarin u uw medewerkers wilt opleiden. Dat kunnen eindgebruikers trainingen zijn, maar ook cursussen voor de kerngebruikers, die later uw eigen medewerkers verder opleiden, eventueel in samenwerking met onze consultants.

Wij geven trainingen op al onze kennisgebieden: voor gebruik en beheer. Trainingen met betrekking tot onze producten maar natuurlijk ook onze diensten. We zorgen ervoor dat het kennisniveau binnen uw bedrijf op het gewenste niveau komt.

Zo geven we onder meer:
Server trainingen
We spijkeren uw automatiseringsafdeling bij m.b.t. het beheer
van de door ons geplaatste servers.
Database trainingen
trainingen m.b.t. gebruik van databases in door AAA Base IT
geinstalleerde applicaties.

AAA Base IT is geen opleidingsinstituut. Bij ons geen dikke cursusmappen en een hoop theorie waar u zich doorheen dient te worstelen. Onze trainingen worden gegeven door praktijkmensen en zijn dan ook toegespitst op diezelfde praktijk en dat specifieke onderwerp.

We bekijken samen met u op welke manier we de training(en) het beste in kunnen vullen. Neem voor meer informatie contact met ons op.