Abas ERP

Met abas ERP bent u in staat de effectiviteit en productiviteit van uw bedrijf verhogen. Met korte implementatietijden en rijke functionaliteit bieden wij u een verantwoorde lange termijn investering. De gebruikers- vriendelijkheid en de update-strategie van abas ERP staan garant voor continuïteit en flexibiliteit.
Meer informatie.


Mixx

Ondersteuning van de bedrijfsprocessen en besluitvorming binnen alle afdelingen van moderne groothandels, productie en distributie bedrijven.
Meer informatie.


SW2000

Een toepassingspakket dat specifiek ontwikkeld is om te voorzien in de informatiebehoefte van bedrijven die werkzaam zijn binnen het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Meer informatie.


Migratie toolset

De migratie toolkit is ontwikkeld voor gebruikers die op Unix en Linux systemen gebruik willen maken van vaak zelf ontwikkelde Cobol-programmatuur en een IBM-Informix-database.
Meer informatie.


Consultancy - Advies

Binnen elke organisatie bestaat regelmatig behoefte aan advies op het gebied van automatisering en informatisering. Deze behoefte kan variëren van gewenste ondersteuning bij het formuleren van het IT-beleid van de onderneming tot de vraag of de huidige programmatuur nog voldoet aan de actuele eisen.
Meer informatie.


Implemtatie ondersteuning

Een goed doordachte en goed geplande implementatie is essentieel voor het succes van het ingevoerde hard- en/of software-systeem. AAA Base werkt met implementatiemethodieken die specifiek op uw bedrijf en uw project wordt afgestemd. Communicatie is daarbij het sleutelwoord.
Meer informatie.


Training

Training op maat en train de trainer zijn belangrijke begrippen in onze trainings- en scholingsaanpak. De kennis bij u in huis brengen zodat uw organisatie zelf in staat is optimale oplossingen te creëren.
Meer informatie.


Project Management

Onze projectmanager gaat op basis van missie en doelstellingen aan de slag en draagt zorg voor het beheer en de uitvoering van het project.
Meer informatie.


Database management

AAA Base IT levert gespecialiseerde diensten voor al uw IBM Informix Database Servers.
Meer informatie.


Support

We beperken ons niet tot alleen het leveren van het product of de dienst, we bieden uitgebreide faciliteiten ter ondersteuning.
Meer informatie.


Software ontwikkeling

Onze specialisten brengen samen met u in kaart welke mogelijkheden er zijn en wat de beste optie is. Dankzij hun vele jaren ervaring kunnen ze u optimaal adviseren.
Meer informatie.