Projectmanagement
doelen in de gaten houden

Het management van uw bedrijf heeft niet altijd voldoende tijd en/of kennis om zich optimaal in te kunnen zetten voor projecten binnen uw organisatie. Ook kan er voor bepaalde projecten binnen uw organisatie behoefte bestaan aan een onafhankelijke partij om de regie over een project te voeren. AAA Base IT staat dan tot uw dienst. We hebben ruime ervaring in het voeren van project management bij een keur van organisaties.

De project manager
Onze projectmanager gaat op basis van missie en doelstellingen aan de slag en draagt zorg voor het beheer en de uitvoering van het project. Hij is de spin in het web die de benodigde partijen (vaak uit verschillende disciplines) tot elkaar brengt, aanstuurt, waar nodig bijstuurt en de gestelde doelen in de gaten houdt. De project manager is eindverantwoordelijke voor het goed verlopen van het project. Daarvoor wordt deze opgedeeld in afgebakende fases, waardoor een en ander meetbaar wordt. Verder zal hij begrotingen en planningen nauwlettend bewaken en regelmatig rapport uitbrengen aan het management.

Onze projectmanagers zijn inzetbaar op een uiteenlopend aantal automatiseringsprojecten.