Impressum

tekst en inhoud
www.aaabase.nl
© AAABase IT bv

techniek en design:
Blixxum! Design
www.blixxum.nl

AAABase IT BV
Vaart ZZ 1c-11
9401 GE Assen
Nederland

Handelsregister
30144611

BTW identificatienummer
NL8065.25.228.B.01

ING
77 36 746
IBAN/SEPA nummer
NL32 INGB 0007736746
BIC
INGBNL2A

Rabobank
1601 59 520
IBAN/SEPA nummer
NL35 RABO 0160 159520
BIC/SWIFT
RABONL2U

Algemeen
Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan AAABase IT en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door AAABase IT ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
AAABase IT neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de aktualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. AAABase IT sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. AAABase IT behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

Gegevensbescherming (niet online)
De op deze website opgeslagen bestanden van bezoekers worden vertrouwelijk behandeld op basis van bestaande privacy regels. Door bezoekers opgegeven naw gegevens kunnen voor een klantenprofiel, -analyse, -mailing worden gebruikt.

Copyright en andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van AAABase IT of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Links
AAABase IT neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.