Implementatie & Ondersteuning
grote mate van ondersteuning

We leveren een ruime selectie diensten en producten die op allerlei manieren van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Voor uw bedrijf of organisatie is het van groot belang dat deze aanpassingen aan uw automatisering zonder problemen verlopen en een vooruitgang betekenen.

AAA Base IT draagt hier zorg voor. We realiseren gedegen implementaties van de soft- of hardware oplossing(en) die we voor uw organisatie verzorgen. We brengen van te voren eventuele haken en ogen aan een implementatie in kaart zodat verrassingen zoveel mogelijk uitgebannen worden.

Natuurlijk heeft niet elke implementatie evenveel voeten in de aarde. De installatie van een nieuwe server of het inpassen van een stuk standaard software hebben een minder complex karakter dan de implementatie van maatwerk software of abas ERP, het ERP pakket dat we voeren.

Maar voor al deze zaken geldt dat AAA Base IT streeft naar een zoveel mogelijk naadloze overgang naar de nieuwe situatie.

Aanpak
Allereerst lichten we uw automatisering door op zoek naar eventuele knelpunten die de implementatie kunnen bemoeilijken. Zodra dit in kaart is gebracht komen we tot een plan van aanpak dat we samen met u zullen doornemen. Afhankelijk van het type implementatie kan dit een relatief summier document zijn of een heel rapport.

Zodra de lichten op groen staan komen we samen tot een startdatum die de bedrijfsvoering bij uw organisatie zo min mogelijk zal beinvloeden. Waarna de daadwerkelijke implementatie kan starten. Door ons voorbereidende werk zal deze grotendeels volgens plan verlopen. Er zijn echter altijd onvoorziene omstandigheden mogelijk die voor complicaties kunnen zorgen. In dit geval bent u dankzij de grote ervaring van AAA Base IT op dit gebied verzekerd van onze deskundige medewerkers die deze problemen zo snel mogelijk uit de wereld zullen helpen.

Ondersteuning
De aanpak van AAA Base IT kenmerkt zich door betrokkenheid bij de klant. We zijn ons terdege bewust van het feit dat de inzet van een nieuw stuk automatisering binnen uw organisatie onduidelijkheden of zelfs onzekerheden kunnen veroorzaken. Daarom bieden wij u binnen het implementatie-proces een grote mate van ondersteuning. Zodat ook binnen uw organisatie de onduidelijkheden geminimaliseerd en de kennis gemaximaliseerd wordt.