SW2000
Logistiek informatiesysteem SW2000

AAA Base IT voert al jaren het onderhoud op SW2000. Het betreft hier een toepassingspakket dat specifiek ontwikkeld is om te voorzien in de informatiebehoefte van bedrijven die werkzaam zijn binnen het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (de zogenaamde SW Bedrijven).

AAA Base IT ondersteunt de gebruikers van SW2000 op diverse gebieden. Naast onderhoudswerkzaamheden aan het pakket (uitbreidingen, patches, bugfixes, etc), verlenen we ook telefonische helpdesk, remot en onsite ondersteuning.

SW2000 uitgelegd
Doelstelling bij de ontwikkeling van dit toepassingspakket is geweest dat het informatiesysteem een hulpmiddel moest zijn dat ondersteuning kan bieden aan vrijwel alle bedrijfsactiviteiten en functies binnen de doelgroep. Het betreft hier dus een zogenaamde Enterprise Resource Planning (ERP) applicatie.

SW2000 is bedoeld voor werkvoorzieningsbedrijven, die zich met een of meer van de volgende activiteiten bezighouden:

industriële stuks- en serieproduktie
cultuur- en civieltechnisch werk
dienstverlening
kwekerij-activiteiten
handelsactiviteiten


De applicatie is geschikt voor alle organisatievormen die binnen de Sociale Werkvoorziening voorkomen.Specifieke voorschriften ten aanzien van rapportage en verslaglegging zijn in de specificaties meegenomen.

Het Logistieke informatiesysteem SW2000 is een interactief en modelair opgezet toepassingspakket. De modules werken onderling volledig geintegreerd. Uitgangspunt is dat alle boekingen eenmalig worden vastgelegd, direct gecontroleerd en, indien geaccepteerd, direct in de betrokken gegevens verzamelingen worden verwerkt.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

Productie
Orders
Voorraad
Inkoop
Facturering